תוספת קומה מסחרית בקניון ג'י כפר סבא.

בנין B – תוספת קומה עבור חנות "אליטל" תוספת של 1200 מ"ר הכוללת שטח מסחרי בקומה חדשה, תוספת מעלית ודרגנוע.

 

בנין E – תןספת קומה כ- 3000 מ"ר עבור מס' חניות עתידיות , קומת חניון גג חדשה, ורמפה לרכב .