מגורים\מסחר\משרדים ברח' אחוזה – רעננה

במסגרת עבודתי במשרד אלרוד אדריכלים.