בנין מגורים מעל מרכז מסחרי ברח' אחוזה, רעננה.

הבניין כולל קומת משרדים ומגורים מעל.

הדירות הם דירות קטנות 60-80 מ"ר.

הפרויקט תוכנן במסגרת ובמהלך עבודתי במשרד "אלרוד" אדריכלים.