הפרויקט נעשה במסגרת קבוצת חשיבה לתכנון כיכרות קיימים בעיר ניו יורק כמרכזי מפגש בין תרבותי וציבורי כאחד.

המטרה הייתה למצוא ביטוי ארכיטקטוני, לאינטראקציה בין אנשים ותרבויות שונות שהם חלק בלתי נפרד מהעיר.