הפרויקט הוא חלק מבחינה מחדש של אפשרויות וצורות שונות של דיור ציבורי באזור "הארלם" בעיר ניו-יורק.

ההליך התכנוני כולל ניתוח ומחקר של האזור מבחינה טופוגראפית, היסטורית, וסוציואקונומית.

התכנון מציע מקבצי דיור, וחללים ציבוריים הפועלים בכמה רבדים.

השטח שנבחר , מבחינה היסטורית היה חלק משביל אינדיאנים עתיק, מה שהיום הוא חלק מרח' ברודווי הידוע" שממשיך כ- 800 ק"מ צפונה.

הפרויקט ממוקם ומתוכנן בדיוק ע"ג קטע מאותו שביל בכמה רבדים טופוגראפיים ששוחזרו מבחינה היסטורית.