העיר מישיגן ארגנה תחרות לתכנון מוזיאון מים שימוקם על שפת אגם מישיגן.

הפרויקט מתוכנן כמוזאון מתקני מים מכל התקופות משולב כחלק מהטיילת לאורך האגם.

מגדל המוזאון והכניסה הראשית מהווים מפגש דרמטי בין הצופה לתצוגה ע"י מבנה גלגל מים המקשר בין מי האגם למי בריכת המוזאון.

מתחת לבריכה, אודיטוריום לתצוגה אור קולית.